Kontakt

Kris och säkerhet

Kommunen har en nyckelroll när det gäller samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Kommunen ska ha god beredskap så att krisens effekter för allmänhet och viktiga samhällsfunktioner blir så lindriga som möjligt. Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar och ska se till så att myndigheter, organisationer och företag samarbetar vid en kris.

En kris är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Exempel på kriser är långvarigt strömavbrott, oväder, olycka med farligt gods, störning i dricksvattenförsörjning eller avloppssystem, pandemi eller terroristhandling.

Nationell krisinformation

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om extraordinära händelser nationellt.

Kontakt

Beredskapssamordnare

Elin Helmersson
Tfn: 0278-540 043

Senast uppdaterad