Skyddsrum

Skyddsrumsskylt

Foto: MSB

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Skyddsrummet ska kunna utnyttjas omedelbart och får inte ta längre än två dygn att ställa i ordning. Det är fastighetsägaren som, med beaktande av skyddsfunktionen, bestämmer utrymmets användning och utnyttjande.

skyddsrumskartan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.ser du var skyddsrummen finns. Sök på Edsbyn, Roteberg, Viksjöfors eller Alfta i sökrutan för att se de skyddsrum som finns i Ovanåkers kommun.

Hur vet jag vilket skyddsrum jag kan gå till?

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en karta där du kan se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige. Hitta närmaste skyddsrum via skyddsrumskartan (Sök på Edsbyn, Roteberg, Viksjöfors eller Alfta) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om skyddsrumskartan?

Frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så skyddar skyddsrummen

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot olika stridsmedel, till exempel:

  • stötvåg och splitter
  • gasbeläggning
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserande strålning

I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

Ägaren av en fastighet äger och underhåller skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras.

Läs mer om skyddsrum på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad