Boende och miljö

 • Bygga till, bygga nytt eller riva

  Information och hjälp för dig som vill ansöka om bygglov eller vill göra en bygganmälan.
 • Boende och hushåll

  Bostadsanpassning, hälsoskydd, vatten och avlopp med mera.
 • Hitta bostad och ledig tomt

  Letar du bostad i Ovanåkers kommun? Här hittar du lägenheter, hus och lediga tomter.
 • Avfall och renhållning

  Sophämtning, farligt avfall, hantering av hushållsavfall, återvinningsstationer med mera.
 • Samhällsplanering och planer

  Gällande planer, pågående planering, tillgänglighetsplan, bostadspolitisk strategi med mera.
 • Felanmälan

  Information till dig som vill göra en felanmälan av utomhusmiljön, trafik, vatten och avlopp.
 • Livsmedel

  Anmälan om matförgiftning och information om livsmedel.
 • Klimat och miljö

  Energi- och klimatrådgivning, miljömål, information om naturvård, översvämningsportalen m.m.

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.