Kontakt

Avfall och renhållning

Avfall och renhållning är något som omfattar alla invånare i kommunen. Här hittar du information om vem som ansvarar för detta och vart du ska vänta dig om du har några frågor.

Så här ska soporna sorteras

1. Hushållsavfall

ANSVAR: BORAB

 • Matavfall
  Om det finns sortering av matavfall där du bor ska du slänga matavfallet här. Använd endast de papperspåsar du fått ut som är till matavfall. Matavfall är exempelvis kött, fisk, frukt, grönsaker och kaffesump. Om du inte kan sortera matavfall i din fastighet lägger du matavfallet bland restavfallet. Det är mycket viktigt att du inte slänger plastpåsar i matavfallet eftersom detta försvårar återvinningen.
 • Restavfall/hushållsavfall
  Här slänger du bland annat blöjor, tamponger, bindor, dammsugarpåsar, diskborstar, porslin, plastleksaker, snus och fimpar, blommor och blomjord, hushållspapper och tepåsar. Har du inte sortering för matavfall där du bor ska även matavfallet slängas här.

2. Farligt avfall

ANSVAR: BORAB

 • Batterier och elektronik
  Alla vanliga hushållsbatterier, men också mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller (i klockor, hörapparater), och blybatterier lämnas i särskild batteriholk. Apparater med inbyggda batterier samlas in som el-avfall. Läs om vad som händer med de insamlade batterierna på Batteriinsamlingens hemsida Länk till annan webbplats.. Där kan du även hitta din närmaste batteriholk. Elektronik är produkter med sladd och batteri. IT-, telekom- och kontorsutrustning, el- och batteridrivna handverktyg och hushållsapparater.
 • Farligt avfall
  Hit räknas t.ex. glykol, spillolja, färg, lim, färgrester och oljor, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör och glödlampor. Spola aldrig ner flytande miljöfarligt avfall i toaletten eller i vasken, eftersom det kan orsaka skada, eller släng det inte bland Restavfall/hushållsavfall. Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler.
  Information om farligt avfall.

3. Förpackningar och tidningar

ANSVAR: BORAB

sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du göra en felanmälan av en förpackningsstation, om den t.ex. är full eller behöver städas.

 • Glasförpackningar
  Du sorterar färgat och ofärgat glas var för sig i olika behållare. Dock ska du inte slänga dricksglas, porslin, fönsterglas, speglar, kristall och vaser här. De sorteras som restavfall/hushållsavfall.
 • Metallförpackningar
  Metallförpackningar är konservburkar, metallock, kaviartuber och andra typer av tuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler och rör för vitaminer och brustabletter och huvudvärkstabletter. Ta bort plastlock och sortera dessa i plastförpackningar.
 • Pappersförpackningar
  Tomma mjölk-, fil-, fling-, pizza och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, toa- och hushållsrullar och omslagspapper.
 • Plastförpackningar
  Plast kan vara både hårt och mjukt. Till plast räknas schampo- och tvålflaskor, diskmedelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glass-lådor, burkar, dunkar, plastlock, läsk- eller saftflaskor, plastfolie, plastpåsar, tandkrämstuber och annan mjukplast.
 • Tidningar och papper
  Bland tidningar och papper ska du slänga dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper. Papperskassar ska sorteras som kartong.

4. Egen kompost

ANSVAR: MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTINGEN

För att få kompostera köksavfall (matrester) måste du däremot skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblankett finns på kommunens hemsida.

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar eller gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha lock, och botten ska antingen vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Dessutom måste behållaren vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så det inte blir besvär för grannarna.

Avfallshierarkin

BORAB arbetar enligt fastslaget lagstadgat EU-direktiv för att minska avfallet och öka återvinningen. För nästa generation. Och nästa.

AVFALLSHIERARKIN:

 • Avfallsminimera – se till att inte avfall uppstår, tänk efter före
 • Återanvända – skänka, sälja, köpa second hand, laga
 • Materialåtervinna – lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstation
 • Energiutvinna – förbränning av brännbart avfall och hushållsavfall till fjärrvärme
 • Deponera – slutlig förvaring av sådant som inte går att behandla enligt ovan
BORAB Logotyp

Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB - BORAB

MILJÖNYTTA, SAMHÄLLSNYTTA OCH ALLMÄNNYTTA – ALLA ÄR ÅTERVINNARE

BORAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för Bollnäs och Ovanåkers hushållsavfall och driver återvinningscentralerna i Edsbyn och Bollnäs samt avfallsanläggningen på Sävstaås. Anläggningen är godkänd av miljödomstolen. BORAB:s verksamhet utgår från de båda kommunernas ägardirektiv. Bolaget ingår som organ i de kommunala organisationerna. I BORABs uppdrag ingår ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. BORAB:s allmännyttiga syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för avfallshanteringen inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Till BORAB ska du vända dig om du har frågor om avfallshantering, återvinningscentraler, sopbehållare, fakturan eller om du vill beställa hämtning av grovsopor. På borab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du ska ta hand om ditt avfall.

Kontakt

Kundtjänst BORAB

Tfn 0278-255 22
E-post info@borab.se

Återvinningscentraler och förpackningsstationer

Borab Länk till annan webbplats.
Tfn 0278-255 22

Senast uppdaterad