Kontakt

Kompostering för hushåll

När du komposterar får du en näringsrik gödning och förbättrar jorden i din trädgård. Det som krävs är rätt material, lite kunskap, samt när det gäller köksavfall, en skriftlig anmälan.

Vad är tillåtet?

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall (löv, kvistar och liknande) på den egna fastigheten. Det kan du göra utan anmälan. För att få kompostera matavfall måste du däremot skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen, det kan du göra här: E-tjänst för Anmälan om eget omhändertagande av visst hushållsavfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd rätt kompostbehållare

När du komposterar matavfall måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar eller gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha lock, och botten ska antingen vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Dessutom måste behållaren vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så det inte blir besvär för grannarna.

Lyckas med kompost

Att bryta ner organiskt avfall till jord är naturens eget påfund och en del av det ekologiska kretsloppet. I den egna komposten hjälper du naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad