Kontakt

När jorden är färdig

Det tar upp till två år för en kompost att bli färdig beroende på typ av kompostbehållare, kompostmaterialet och hur komposten skötts. En färdig kompost har mörkbrun färg och jordliknande konsistens. Den luktar också jord och har samma temperatur som omgivningen.

Eftermogna på skyddad plats

En färdig kompost bör först sållas innan den läggs på en skyddad plats för att eftermogna. Helst ska den eftermogna lika länge som den legat i behållaren. Under eftermognaden förvandlar svampar och jordbakterier komposten till färdig mull.

Provså med krasse

Kompostjord som inte är färdig tar kväve från växterna för fortsatt nedbrytning. Växterna kan dö. Gör därför en provsådd i en grund skål med till exempel krassefrön. Kommer växterna är jorden färdig att använda.

Kraftpulver för växter

Den färdiga kompostjorden kan — rätt använd — ersätta blomjord, konstgödsel, bekämpningsmedel, täckmaterial med mera. Den är sprängfylld med näring och är rena kraftpulvret för dina växter.

Blanda ut med trädgårdsjord

Blanda cirka 1 del kompostjord med cirka 3 delar trädgårdsjord. Sprid blandningen på gräsmattan eller runt buskarna. Blanda ut den med ännu mer trädgårdsjord och du får en utmärkt planteringsjord (ren kompost är alldeles för stark att användas som såjord).

Motståndskraftiga växter

Det har också visat sig att kompostjord gör växterna mer motståndskraftiga mot alla möjliga sorters sjukdomar och angrepp.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad