Kontakt

Så fungerar en kompost

Allt dött material i naturen bryts så småningom ner och förvandlas till jord. Detta kallar vi förmultning. Maskar, kvalster, gråsuggor, tusenfotingar och andra kryp utför grovarbetet när de äter och tuggar det grövre materialet. Men sedan svarar syrekrävande bakterier och svampar — mikroorganismer — för slutfasen i förmultningsprocessen. De ger sig på de grundämnen som finns i allt biologiskt avfall.

Detta kan du dra nytta av hemma i din egen trädgård med hjälp av en kompost. Det är tyvärr inte så lätt att bara lägga i avfallet för att sedan plocka ut färdig jord. Det krävs en liten insats från din sida om komposten ska fungera tillfredsställande. Men följer du de anvisningar och tips som finns så kan du få en fungerande luktfri kompost.

Blandade hushållsrester

Det är vanligt att ha en kompost för enbart trädgårdsavfall men här beskrivs en blandad hushållskompost. I den kan du lägga nästan allt från växt- och djurriket, t.o.m. kaffefilter och tepåsar (men ta bort metall och snören först). Du kan minska dina hushållssopor med minst en tredjedel och få nytta av mycket hushållsavfall som annars skulle hamna på soptippen.

Det här behöver du till din kompost

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad