Förpackningsstationer (f.d. återvinningsstationer)

Här hittar du information våra förpackningsstationer (f.d. återvinningsstationer) runt om i kommunen. Du hittar också information om vad du kan sortera och hur du gör för att felanmäla en station.

Förpackningsstationerna (f.d. återvinningsstationerna) ägs och sköts av Borab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från januari 2024. Städning och snöröjning sköter kommunens gata- och parkenhet.

Förpackningsstationer i Ovanåkers kommun

Faktaruta

Papper
Det sparas 70% energi genom att framställa papper genom att använda gammalt papper jämfört med att använda ny träråvara. Omkring sju gånger kan papper återvinnas.

Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. Genom att lämna den till återvinning kan den istället bli en ny flaska, en diskborste eller ett staket.

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna metall sparas stora resurser. När vi bryter ny metall är det bara en eller några få hundradelar av allt upptaget berg som blir metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall i Sverige, som måste deponeras på ett säkert sätt för att inte läcka farliga ämnen till miljön. Genom återvinning minskar det problemet.
Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med produktion från järnmalm.

Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk, råvaror som finns i begränsad mängd. Det går också åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt glas.

Mer statistik och information hittar du hos sopor.nu Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad