Kontakt

Rätt balans i din kompost

För att du ska få rätt balans i din kompost behöver du syre, näring, fukt och värme.

Syre

Mikroorganismerna behöver syre för att fungera. Om syret tar slut börjar avfallet ruttna och lukta illa. Luft måste alltså komma in i komposten och kompostmaterialet får inte bli för kompakt. Rör om i komposten ibland för att undvika syrebrist.

Näring

Det gäller att hitta en perfekt balans mellan kol och kväve i komposten. Kol ger mikroorganismerna energi, och kväve är ett viktigt byggnadsmaterial. Blanda kväverikt matavfall med kolrikt trädgårdsavfall (eller strömaterial) för att "hålla balansen" i komposten.

Fukt

Mikroorganismerna behöver också lagom fuktighet för att fungera. Med lagom menas att komposten ska kännas som en urkramad svamp. Med för mycket vatten trängs syre bort med risk för förruttnelse. Med för lite vatten i komposten avstannar förmultningen.

Värme

En fungerande kompost blir varm, ibland ända upp till 70 grader (men helst bör temperaturen inte gå över 40 grader). Det är kroppsvärmen från flera miljarder hårt arbetande mikroorganismer som höjer temperaturen. När så komposten börjar bli färdig sjunker temperaturen. Det är dock inte bra om komposten blir för varm, då kan den steka sig själv till döds. Man ser det på att mitten av komposten blivit alldeles vit medan ytterdelarna är dåligt nedbrutna. Det är ett tecken på en för luftigt lagd och därför för näringsrik kompost. En för varm kompost medför också kväveförlust. Rör om och tillsätt gammal kompostjord.

Vad kan komposteras?

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad