Kontakt

Farligt avfall

Avfall kan delas in i två huvudgrupper, avfall och farligt avfall. Det som skiljer de två kategorierna åt är att striktare regler gäller för hanteringen av farligt avfall eftersom det kan orsaka skador på människor, natur eller djur.

Farligt avfall ska separeras från vanligt avfall och olika former av farligt avfall ska hanteras separat. Problemet med miljöfarligt avfall är att det så lätt hamnar på fel ställe.

Vad räknas som farligt avfall?

 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack: Även burkar med intorkad färg eller med vattenlöslig färg. Det samma gäller för penslar och rollers.
 • Lösningsmedel som thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Småbatterier och bilbatterier. Lämna in alla dina småbatterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten för återvinning.
 • Diverse oljor som spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier som fix och framkallningsvätska.
 • Rengöringsmedel som silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Diverse kemikalier som batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Bekämpningsmedel som insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Kvicksilverhaltiga material, till exempel äldre febertermometrar.
 • Aerosolspray, till exempel hårspray och spraydeoderant.
 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Mediciner. Lämnas till apoteket.

Var ska man göra av farligt avfall?

I Ovanåkers kommun lämnas farligt avfall från hushållen till avfallsdepån, eller läggs i röda plastboxar, s.k. MFA-boxar som samlas in av BORAB ca två gånger per år.

Från och med 1 januari 2016 kommer hämtningen av de röda MFA-boxarna att upphöra. I stället för de röda lådorna inför Borab ett system med en mobil insamlingsstation för farligt avfall.

Tips vid lämnandet av farligt avfall

 • Lämna avfallet väl förpackat helst i originalförpackningen
 • Om du lämnar avfallet i annan förpackning, märk det tydligt
 • Blanda inte olika typer av avfall i samma förpackning.
 • Lämna inte ditt avfall utanför avfallsepån.

Farligt avfall för företag och verksamheter

Transport av farligt avfall

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad