Kontakt

Transport av farligt avfall

Vill du som verksamhetsutövare själv köra ditt farliga avfall till en behandlingsanläggning måste du anmäla transporten eller söka transporttillstånd beroende på hur mycket avfall du har i din verksamhet.

Transporterar du mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år räcker det att anmäla det.

Transporterar du mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år måste du ansöka om tillstånd.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post

Senast uppdaterad