Kontakt

Producentansvar

Producenterna av vissa sorters produkter har ansvar för att samla in och ta hand om dem när de blir avfall. "Producent" betyder olika saker beroende vad för slag av avfall det rör sig om. Det kan bland annat betyda den som yrkesmässigt importerar eller säljer en vara eller en förpackning.

Syftet med att ge producenterna ansvaret för avfallet är att minska slöseriet med naturresurser och att det på sikt ska leda till fler produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Sverige har hittills infört producentansvar för:

  • bilar
  • däck
  • elprodukter
  • förpackningar
  • tidningar och tidskrifter

För mer information hänvisar vi till BORAB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post

Senast uppdaterad