Kontakt
Två personer skakar hand över ett skrivbord.

Upphandling och inköp

Vill du göra affärer med oss? Kommunen vill gärna göra affärer med lokala företag. Upphandling regleras av lagen om offentlig upphandling LOU, och de flesta av våra inköp sker på ramavtal via offentlig upphandling, i samarbete med andra kommuner i Hälsingland.

Ny inköpsorganisation i Hälsingland

1 januari 2020 upphörde kommunalförbundet Inköp Gävleborg att vara ansvarig för medlemskommunernas upphandlingar. Förbundet kommer att finnas kvar under en övergångsperiod som avtalsförvaltare av ingångna avtal. Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut. Ett nytt nätverk för samarbete inom inköpsfrågor har startats mellan Hälsinglands kommuner.

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Ekonomiska vinster i att fortsatt samverka

Det finns ekonomiska vinster i att fortsätta samverka kring inköp, upphandling och e-handel, bl.a. fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.

När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Här hittar du mer information om våra pågående upphandlingar.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår inköpssamordnare, eller delta i olika näringslivsträffar med inriktning på upphandling. Du kan också hitta mer information om offentliga upphandlingar på Upphandlingsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Inköpssamordnare

Andreas Wall
Tfn: 0271-570 93
E-post: andreas.wall@ovanaker.se

Senast uppdaterad