Kontakt

Metodmaterial för undervisning

Metodmaterial för lärare åk 6-9. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tel 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad