HBTQIA

Det som känns självklart för heterosexuella är inte alltid lika enkelt för homo-, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Heteronormen är ofta oemotsagd, bland annat på arbetsplatser. I Ovanåkers kommun vill vi inte att det ska vara så.

Många av oss som är anställda inom Ovanåkers kommun träffar dagligen människor i vårt arbete. Vi möter även kollegor och andra boende i kommunen. Om vi är medvetna om våra egna fördomar och om vi har kunskap om hbtqi-personers situation tror vi att vårt bemötande blir bättre och att människor i vår kommun därmed mår bättre. Sedan 2015 arbetar Ovanåkers kommun med att öka kunskapen bland anställda om hbtqi-personers situation.

Öka kunskapen om HBTQ-personers situation

Vi har tagit fram ett arbetshäfte som anställda på Ovanåkers kommun kan använda på sina respektive arbetsplatsträffar i syfte att öka kunskapen om hbtqi-personers situation.

Begreppsordlista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad