Kontakt

Folkhälsa i Ovanåkers kommun

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Här finns information om hur vi jobbar med folkhälsa lokalt i Ovanåkers kommun och de övergripande målen för folkhälsa nationellt

Att arbeta med folkhälsa handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer för ett gott liv. Bostadsplanering, trafikmiljö, utbudet av alkohol och tobak, arbetsmiljöer och arbetets organisation är exempel på faktorer som påverkar vår hälsa. Andra faktorer kan vara människors levnadsvanor som kost, motion, rökning och användande av droger.

Våra relationer och socialt stöd är av stor vikt för hälsan och i kommunen arbetar vi med att driva en öppen verksamhet som vårdar och utvecklar sociala relationer, att utveckla samhällets organisation samt öka möjligheterna till hälsosamma livsval. Allt för att gynna och stärka folkhälsan och bygga en stark och frisk kommun.

Ungas delaktighet och inflytande

Ovanåkers kommun utgår från att unga bidrar med kunskap som gagnar kommunens utveckling och har därför som målsättning att främja ungas inflytande och delaktighet. På Ung i Ovanåkers kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster synliggörs en del av det som direkt berör unga.

Logotyp för ung i Ovanåkers kommun

Nyheter

 • Anmälan om aktivitet till årets höstlovsprogram

  Är ni en förening eller ett företag i Ovanåkers Kommun som vill erbjuda elever aktiviteter under höstlovet? Vill ni synas i ett gemensamt höstlovsprogram? Anmäl en eller flera aktiviteter till oss sen... Läs mer
  Publicerad: 2020-09-18
 • Energidryck och barn

  Många barn tycker att det är lite spännande med energidrycker och de höga halterna av koffein och socker gör att många upplever sig pigga strax efter intaget. Barn och unga är känsligare än vuxna mot ... Läs mer
  Publicerad: 2020-08-26
 • Föräldrar - säg nej till Cannabis!

  Sommarlovet och terminsstart är en tid då flera unga för första gången provar och/eller experimenterar med droger. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra det. Läs mer
  Publicerad: 2020-06-16

Folkhälsa lokalt

Ansvaret för Ovanåkers kommuns folkhälsoarbete ligger under utvecklingsavdelningen, men ett folkhälsoarbete är hela kommunens ansvar och genomsyrar därför samtliga förvaltningar.

Ovanåkers kommuns folkhälsoråd består av tjänstemän från utvecklingsavdelningen, ordföranden i samtliga nämnder samt representanter från oppositionen.

Folkhälsa nationellt

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur har tidigare utgått från elva målområden men har sedan juni 2018 omvandlats till åtta målområden:

 1. det tidiga livets villkor
 2. kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. boende och närmiljö
 6. levnadsvanor
 7. kontroll, inflytande och delaktighet
 8. en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-16 12.10