Kontakt

Generation Pep - för barns och ungas hälsa

Generation Pep - Generation Pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. Forskning visar nämligen att en ensam aktör inte kan leda förändringsarbetet, utan hela samhället måste agera.

PepSkola ger skolor stöd i arbetet med att införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På Pepskola får skolor på ett systematiskt sätt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Verktygen är utvecklade i samarbete med skolor och forskare.
pepskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Vår kommuns folkhälsa ser användning av Generation Pep i våra förskolor och skolor, men också för våra kommuninnevånare att ta del av enkla fakta och råd kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Generation Pep Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Direkt vidare och aktuellt vad som händer inom Generation PEP!

Pressmeddelanden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAKTA OCH RÅD

Fysisk aktivitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsosamma matvanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämlik hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Känn peppen för naturen – Allemanspeppen är här!

Naturen. Det är något speciellt med den. För många av oss är naturen en plats där vårt välmående ökar, men det är också en plats där vi kanske vågar släppa loss lite mer. Där vi tar fram det där barnet inom oss som ser hela skogen som en enda stor hinderbana. Sverige är också unikt därför att vi alla tack vare allemansrätten har rätt att vistas i naturen, så länge vi lämnar den orörd och i samma skick som när vi kom dit. Vi på Generation Pep vill att fler ska känna peppen för naturen och allemansrätten för att spendera mer tid utomhus. Vi tror att en Allemanspepp behövs och kan få Sverige att må bättre!

Under pandemin har många fått ställa om, för flera har det inneburit att vi umgåtts mer utomhus. Vi har setts vid grillplatser, tagit med oss matsäck ut, gått tipspromenader eller bara tagit långa promenader tillsammans med vänner och familj. Allt för att vi vill umgås och smittspridningen är lägre då vi umgås utomhus.

Utevistelse är dock något som inte bara är bra under en pandemi, det är bra året om – varje år.

För visste du att utevistelse faktiskt har positiva effekter på vår hälsa? Vi blir lugnare och gladare av att vara utomhus, och förskolebarn som spenderar mer tid utomhus tenderar att röra sig mer. Därför vill vi på Generation Pep mynta ett nytt begrepp - Allemanspeppen.

Allemanspeppen handlar om att vi vill att fler ska känna sig peppade och taggade på att spendera tid utomhus i vår fantastiska natur. För Sverige är faktiskt ett unikt land på det sättet - vi har ett land som är till 70 procent täckt av skog och vi har alla rätt att vistas i den även om vi inte äger den själva. Det här ska vi vara stolta över och framför allt ta vara på mer.

Så känn Allemanspeppen och fortsätt vara ute och rör på dig, även om restriktioner inte kräver det, för det är fortsatt bra för din hälsa, och tillsammans kan vi alla få Sverige att må bättre!

Visste du att...

Forskning har visat att vistelse i naturen även ökar människors förmåga till återhämtning och att hantera stress, samtidigt som det också finns belägg för att fysisk aktivitet i naturen också har många positiva effekter på vår fysiska hälsa så som vår motoriska förmåga, att vår muskelstyrka stärks och förbättrad benhälsa. Vill du läsa mer om de positiva fördelarna av friluftsliv kan du besöka www.luftenarfri.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läsa deras kunskapssammanställning av friluftslivets nytta för individen och samhället: Friluftslivets möjligheter (Friluftslivet_möjliheter_201005.pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad