Kontakt
Barn som hoppar hopprep och springer

Skippa attityden

Skippa Attityden är ett utbildningskoncept, utvecklat av RF-SISU Gävleborg, där barn och unga själva får komma till tals och ges utrymme att bestämma hur de vill ha det i sin grupp. Taget från idrottsrörelsen har konceptet nu utvecklats och tagits fram för grundskoleelever i skolmiljö för Ovanåkers kommun.

Skippa attityden

Elever i våra grundskolor kommer att få möta tjejer och killar som är mellan 16-23 år och har bakgrund inom olika idrotter i Ovanåkers kommun. Metoden går ut på att lyfta frågor samt praktiskt arbeta med gruppdynamik och förhållningssätt till varandra i klassrummet och i andra skolmiljöer.

SKIPPAATTITYDENS STEG - Lära känna, Stå upp och ta ställning, Normer och förhållningssätt, Vi gör varandra bättre - klassens normer, Vår överenskommelse och reflektion om vad som beslutats.

Läs mer om RF-SISU Gävleborg

RF-SISU Öppnas i nytt fönster.

Barnens röster i centrum

En #skippaattityden-dialog är ett utmärkt sätt att värna barns rättigheter att själva få tycka till – precis i enlighet med vad som står i Barnkonventionen.

unicef.se/barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värdegrund och normer

En norm är en oskriven regel eller förväntning som anses som ”det normala” i en grupp. Normerna styr vilka egenskaper värderingar eller beteenden som är accepterade. Normer är oskrivna regler i samhället som vi har att förhålla oss till. De sätter ramar och är en förutsättning för att vi ska fungera tillsammans. I många fall kan normer vara något positivt, som att skapa ordning. Ett exempel är att vi står i kö till kassan i mataffären.

Andra normer, t ex de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt, genom att de leder till dåligt bemötande eller diskriminering för de som inte passar in i normen. Detta kan både ske medvetet och omedvetet. I många fall är det omedvetet. Men normer uppstår inte av sig själva. Det är vi människor som skapar dem och vi kan också ifrågasätta och förändra dem.

Har du funderat på vilken värdegrund som finns i din familj?

Vad är det för grundläggande värderingar som du vill att dina barn ska få med sig i livet?

Förebildsfaktorn och vuxnas ansvar

Det är viktigt att barnens tid utanför skolan och andra vuxna, vårdnadshavare och ledare inom föreningslivet tar sitt ansvar för barn och ungas utveckling, är goda förebilder. Skolan har det sammanhållna uppdraget om kunskaper och värden under skoltiden, som även kallas värdegrundsuppdraget.

Läs mer om skolans uppdrag:

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad