ungdomar som sitter på ett biltak

A-Traktorer

Polisen och Ovanåkers kommun sänder varje vår ut ett brev till alla ägare av mopeder och A-traktorer. Vi vill hjälpa er att slippa onödiga böter och andra kostnader, men främst hoppas vi förstås att vi på det här sättet kan förebygga olyckor där A-traktorer är inblandade.

Mopeder och A-traktorer är jättebra transportmedel för ungdomar som vill ta sig fram lätt och enkelt i vårt stora län. De kan också bli en avlastning för dig som förälder och en frihet för tonåringen. Det är dessutom en utmärkt hobby att umgås kring som bidrar till mycket glädje för många unga.

Bra att tänka på

Många av de A-traktorer som vi har kontrollerat på senare år har inte varit i föreskrivet skick då den konstruktiva hastigheten har varit ändrad. Det kan vara bra att tänka på det här:

  • Många av A-traktorerna står skrivna på ena föräldern, men brukas av son eller dotter i familjen som är mellan 15-17 år och innehar körkort med AM-behörighet. Där har den som står som registrerad ägare ett ansvar för att fordonet är i föreskrivet skick och hur A-traktorn brukas.
  • En A-Traktor får inte vara konstruerad för att köra fortare än 30 km/ h. Om A-traktorn manipuleras för att gå fortare så kan man som ägare bli misstänkt för ”Tillåtande av olovlig körning”, vilket kan bli ett kostsamt straff med dagsböter som följd och spärrtid på körkortet samt indraget handledartillstånd.
  • Om en A-traktor manipulerats för att köra fortare än 30 km/h och föraren endast har AM- behörighet blir denne misstänkt för olovlig körning, med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd som följd
  • I en A-traktor är det inte tillåtet med baksäte. Om en personbil byggts om så får inte bakdörrarna vara öppningsbara och det bakre utrymmet bakom förar- och passagerarplats samt bagageutrymmet får inte utnyttjas för transport av passagerare eller gods. Det utrymmet ska utrustas med ett galler, en förstängning. Hovrätten har slagit fast att om inte förstängning finns så kan förare och fordonsägare bli misstänkta för olovlig körning

Vid misstanke om brott

Om polisen ser en A-traktor som de misstänker är manipulerad stoppar de fordonet, genomför ett fordonsstopp. Det kan då tas beslut om en teknisk undersökning. Fordonet tas då i beslag och bärgas till polisens uppställningsplats i väntan på teknisk undersökning. Förarens vårdnadshavare kontaktas och informeras om att föraren misstänks för olovlig körning och att fordonet tagits i beslag.

Om det under den tekniska undersökningen framkommer att fordonet är manipulerat och är att betrakta som personbil kommer misstänkt tillsammans med vårdnadshavare och en försvarare kallas till förhör, som regel inom 6 veckor sedan fordonet togs i beslag av polisen.

Böter

Polisen utfärdar ibland böter på A-traktorer. Vanligaste orsakerna till det är:

  • Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bebyggelse (1000 kronor)
  • Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt (500 kronor)
  • Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskickt/film (500 kronor)
  • För många eller fel placerade passagerare (1000 kronor)
  • Strålkastare / Lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt (500 kronor)
  • Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med totalvikt av högst 3500 kg) (1200 kronor)

Vad säger Transportstyrelsen?

På transporstyrelsens hemsida finns det information om vad som gäller. Gå in på transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats. och sök på ”A-traktor” i sökfunktionen.

Senast uppdaterad