Kontakt

ANDTS Strategi

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Vår regering har arbetat fram en ny nationell strategi för hur vi ska arbeta med dessa frågor, både regionalt och lokalt.

Strategin är ett redskap som vi använder när vi planerar för hur vi i vår kommun ska arbeta med dessa frågor. Vi utgår från de målområden som startegin berör och ser över vilka utmaningar och möjligheter vi har på lokal nivå.

Spel om pengar, nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel bör införlivas inom ramen för respektive mål. Följande mål bör vara vägledande för arbetet:

Målområden

  • Mål 1 – Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobaksoch nikotinprodukter samt skadeverkningarna av spel om pengar ska minska.
  • Mål 2 – Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.
  • Mål 3 – Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska minska.
  • Mål 4 – Antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska.
  • Mål 5 – Personer med skadligt bruk, eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
  • Mål 6 – Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller spel om pengar ska minska.
  • Mål 7 – En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt.

Läs hela strategin

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tel 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad