Kontakt

Trygg Utan Tobak

Trygg Utan Tobak - är en kontraktsmetod som syftar till att få unga att avstå tobak. Alla ungdomar i årskurs 6-9 har möjlighet att gå med i Trygg Utan Tobak.

Så här går det till:

Folkhälsosamordnaren är ut och besöker våra årskurs 6 och ger information om tobak, hur det påverkar kroppen men även vår miljö.

Ungdomarna lovar att inte röka, snusa eller på annat sätt använda tobak till skolavslutningen i årskurs 9. Folkhälsosamordnaren har huvudansvaret för att följa upp avtalet och återkopplar eleverna under högstadiet vid idrottslektioner.Skola * (obligatorisk)
SkolaVilken skola du går i just nu

Fyll i din e-postadress (den du har i skolan)
Ja till TUT
Ja till TUT

Behandling av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, födelseår, skola och e-post.

Vi behandlar dina personuppgifter i för att följa vårt avtal med dig och för att presentera statistik på ungdomar som är med i TUT. Dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke. Om du inte lämnar personuppgifter kan du inte ingå ett TUT-kontrakt med oss.

Dina personuppgifter sparas tills du har slutat årskurs 9. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Ditt födelseår och vilken skola du går på kommer att delas med kommunens hemsida, Facebook och Instagram för att presentera statistik. Ditt namn delas inte vidare, så du blir anonym i statistiken.

Du kan när som helst

  • begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar
  • begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
  • återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen

För information eller annan begäran, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). För att återkalla ditt samtycke, kontakta den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar det inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad