Kontakt

Hälsofrämjande insatser

En folkhälsoinsats är varje insats eller policy som försöker förbättra mental och fysisk hälsa på befolkningsnivå.

Folkhälsoarbetet har ett strategiskt arbetssätt med ett kommunövergripande perspektiv. I det ingår att initiera, driva, stödja och samordna folkhälsoinsatser på kommunövergripande nivå i kommunen.

Folkhälsoarbetet är till för hela befolkningen, men ska samtidigt anpassas i omfattning och utformning så att det når de med störst behov.

 

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad