Kontakt

Orsaksanalys gällande riskfyllt och ordningsstörande körbeteende i centrala Edsbyn  

Under några veckor har Adam Jonsäll arbetat med att ta fram en kartläggning, orsaksanalys och förslag på åtgärder gällande det som brukar kallas ”buskörning”. 

Fordon som framförs på ett vårdslöst och ordningsstörande sätt har uttryckts vara ett problem av lokalbefolkningen i Ovanåker i allmänhet, och Edsbyn i synnerhet, som ett återkommande problem och har uppmärksammats under flera år i lokal media. Under några veckor har Adam Jonsäll arbetat med att ta fram en orsaksanalys innehållande förslag på åtgärder gällande det som brukar kallas ”buskörning”. Adam läser kriminologi på Örebro Universitet och det här arbetet har ingått som en uppgift i samband med Adams praktik på Ovanåkers kommun.

För att genomföra orsaksanalysen har Adam använt sig av en kunskapsbaserad arbetsprocess som har inneburit att systematiskt kartlägga problematik relaterat till riskfyllt och ordningsstörande framförande av fordon, analysera orsakerna till problemen samt föreslå åtgärder i syfte att skapa förbättring.

För att genomföra kartläggningen användes en webbenkät som undersökte medborgarnas uppfattning angående vilken tid, plats och typ av problematik som upplevs vanligast. Webbenkäten gjordes tillgänglig att svara på i Facebookgruppen ”Edsbyn – Alfta” och var tillgänglig att svara på i fem dygn mellan 21–26 november 2019. Totalt svarade 349 personer på enkäten.

Nedan följer ett utdrag av resultatet.

Ett diagram med svarsresultat från enkäten
Ett diagram med svarsresultat från enkäten

I korthet - Adams förslag på åtgärder

Utredningen föreslår att kommunen:

  • Möjliggör och underlättar medling mellan gärningsperson och utsatt om exempelvis vårdslös körning resulterat i skadad egendom.
  • Motverkar stämpling och stigmatisering av människor som oskyldig utpekas som ansvariga.
  • Ser över de platser som i enkäten upplevdes som särskilt utsatta och utreda och fortsätta arbetet med trafiklugnande gatu-och vägdesign.

Utredningen föreslår att polisen:

  • Jobbar med riktade polisinsatser som vid enskilda nedslag vara synlig i Edsbyns centrala delar.
  • Lägger fokus på de platser och tider som upplevs så långt det är möjligt resursmässigt, fredag och lördag mellan 18:00 och 02:00.

Utredningen föreslår att föräldrar och vårdnadshavare:

  • Lyfter och diskuterar frågor med unga angående riskbenägenhet och grupptryck, i synnnerhet om de unga har ensamt tillgång till ett fordon.

Kontakt

Folkhälsostrateg

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post: ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad