Kontakt
barn leker utomhus

Barns hälsa

Levnadsvanor grundläggs tidigt.

Förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.

Tidiga åtgärder i hem- och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar skillnader uppväxtvillkor.

Mat och Fysisk aktivitet är grundläggande för en god hälsa för alla individer under hela livet. Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet främjar var för sig och tillsammans god hälsa och välbefinnande. De har även en sjukdomsförebyggande effekt.

Mat och Fysisk aktivitet är kopplade till några av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förlorade friska levnadsår i Sverige.

Bland annat risken att få övervikt och fetma och för att drabbas av sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdom, stroke och olika cancerformer. Idag insjuknar ca 90 000 personer årligen i sjukdomar kopplat till mat och fysisk aktivitet. 

Läs mer om fysisk aktivitet och matvanor på folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt transport i form av till exempel promenader och cykling.

Nationella riktlinjer rekommenderar att barn och unga ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Dessutom uppmanas barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan. Den fysiska aktiviteten kan genomföras i olika former, som till exempel organiserade sport- och fritidsaktiviteter. Det är dock viktigt att inte glömma det som kallas för vardagsmotion.

All rörelse gör skillnad alla barn och ungdomar är olika, tycker om olika saker och har olika förutsättningar för att utöva en fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att komma ihåg att all rörelse har betydelse. Man kan ofta med små medel ge barn förutsättningar att få in fysisk aktivitet som en naturlig del av vardagen.

Goda vanor börjar tidigt och vi tar ofta efter vuxna i vår närhet. Därför är det viktigt att som vuxen vara en god förebild och visa på bredden av fysiska aktiviteter genom att till exempel leka med barnet, välja trappan framför rulltrappan eller ta cykeln till jobbet. 

Föräldrar har viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt och att ge barnen bra matvanor och matglädje.

Läs om matvanor för barn och ungdomar 7-12 år på livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostråd från Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad