Kontakt

Ungas delaktighet och inflytande

Unga har rätt att få kunskap om sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande i den kommun de bor i. Det är också självklart att beslut blir bättre om de som berörs av besluten blir lyssnade på och får uttrycka sin åsikt i frågan.

Ovanåkers kommun har som målsättning att främja ungas inflytande och delaktighet så varje år arrangeras därför två Ungdomsdialoger där beslutsfattare, tjänstepersoner och elever träffas och samtalar kring olika teman. Det är en dialog med elever från gymnasiet och en med elever från åk 7-9. 

Till dig som är ung

Har du funderingar kring politiska beslut? Har du ett förslag som du tror skulle förbättra Ovanåkers kommun? Vill du komma i kontakt med någon vuxen som har kunskap inom ett område som intresserar just dig?

Trygga och otrygga platser

Ungdomar - Vi vill ha er hjälp att identifiera platser som ni upplever som otrygga, men vill också ha bilder av upplevda trygga platser.

Läs mer och var delaktig i vår kommuns brottsförebyggande arbete Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad