Kontakt
kvinna vid dator

Föräldrawebben - digitalt individuellt föräldrastödsprogram

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Föräldrastödsutbildningen utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning i ämnet och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till tonåringar. I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chatt med en föräldraguide från kommunen. Syftet med den universella insatsen är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.

Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 10 veckor och i 6 månader tillgång till en webbportal där de individuellt genomgår en kurs. Varje vecka genomförs ett delmoment som föräldern sedan får återkoppling på från en utbildad föräldraguide från kommunen.

Innehåll

  • Tid tillsammans
  • Lyssna och bekräfta
  • Välja strider och lösa problem
  • Att släppa taget och finnas kvar

Bonus

  • Psykisk ohälsa
  • Hjälpa till hemma
  • Skolan
  • Vänner och mobbing
  • Internet och spel
  • Alkohol och droger

Anmälan till Föräldrawebben


Ange namnet på den förälder som kommer att vara med på alla träffarna.

Vi skickar mer information till den e-post du anger.


Behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter för kunna planera gruppträffarna. De uppgifter som vi behandlar är ditt namn, din e-post och ditt barns ålder.

Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas efter gruppträffarnas slut inom kommunen för att kunna ge återkoppling och erbjuda andra föräldrautbildningar.Tas sedan bort efter ditt barn slutat skolan.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad