Kontakt
Fös Föräldraskap i Sverige

FöS - Föräldraskap i Sverige

En stark skyddsfaktor för barns hälsa är en nära och förtroendefull relation mellan barn och föräldrar. Det leder till att barn blir trygga och mår bra och därför erbjuder Ovanåkers kommun olika former av föräldrastöd.

FöS - Föräldraskap i Sverige

FöS är ett samhällsorienterande gruppprogram som består av fem gruppträffar á 2,5 timme. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, intervjuer av målgruppens behov, forskning och lagstiftning.

Innehåll

Varje träff utgår från ett övergripande tema men innehåller många olika delar. Barnkonventionen och jämställdhet är exempel på sådant som återkommer under flera av träffarna. Förhoppningen är att deltagarna ska känna sig tryggare i sitt föräldraskap, att de ska våga fråga och diskutera sådant som de undrar över och att de ska veta vart de kan vända sig för mer stöd.

Träff ett – Familj i nytt land

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff två – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff tre – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff fyra – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff fem - Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Vill du veta mer om FöS - Föräldraskap i Sverige?

Kontakta Therese Styverts Törnberg, samordnare för föräldrastöd i Ovanåkers kommun, tfn 0271-570 23 eller e-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Intresseanmälan

Vill du vara med på gruppträffarna? Anmäl ditt intresse så återkommer vi med mer information när din grupp är redo att starta.


Ange namnet på den förälder som kommer att vara med på alla träffarna.

Vi skickar mer information till den e-post du anger.


Behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter för kunna planera gruppträffarna. De uppgifter som vi behandlar är ditt namn, ditt telefonnummer, din e-post och ditt barns ålder.

Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas efter gruppträffarnas slut inom kommunen för att kunna ge återkoppling och erbjuda andra föräldrautbildningar.Tas sedan bort efter ditt barn slutat skolan.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad