Kontakt
Ungdomar i solnedgang

ABC Tonår

ABC Tonår är ett generellt föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar, bonusföräldrar och andra viktiga vuxna som lever med tonåringar. Syftet med föräldraträffarna är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv. Föräldraträffarna är kostnadsfria.

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

ABC Tonår är ett generellt föräldrastödsprogram med gruppträffar för alla föräldrar till tonåringar mellan 13-19 år, och syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare vid fyra tillfällen och träffarna är 2,5 timme. Erbjuder också två bonusträffar som handlar om skolan och kärlek i tonåren.

Film om ABC Tonår

Här ska det vara en video.
För att visa den, hantera cookies och tillåt funktionella cookies, sen uppdatera sidan.

Eller visa videon i nytt fönster.

Innehåll

Träff 1 – Vara tillsammans

  • Att vara tonårsförälder
  • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2 – Bra samtal

  • Lyssna och bekräfta din tonåring
  • Kommunicera på ett lugnt sätt

Träff 3 – Välja en lugn väg

  • Må bra som förälder och minska stress
  • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Träff 4 – Hantera problem

  • Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

BONUS träffar

  • Skola
  • Kärlek i tonåren

 

Intresseanmälan

Vill du vara med på gruppträffarna? Anmäl ditt intresse så återkommer vi med mer information när din grupp är redo att starta.


Ange namnet på den förälder som kommer att vara med på alla träffarna.

Vi skickar mer information till den e-post du anger.


Ange vilken skola och klass din ungdom går vid.

Ange ditt telefonnummer

Behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter för kunna planera gruppträffarna. De uppgifter som vi behandlar är ditt namn, din e-post och ditt barns ålder.

Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas efter gruppträffarnas slut inom kommunen för att kunna ge återkoppling och erbjuda andra föräldrautbildningar.Tas sedan bort efter ditt barn slutat skolan.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad