Kontakt
Barn som hoppar hopprep och springer

Elevhälsans förebyggande instatser

Centrala elevhälsan i Ovanåkers kommun består av många olika främjande insatser. Bland annat fortbildning för våra pedagoger, "5:an och 7:anprojektet", dansa för hälsa och fokus på tal- och språk inom förskola och skola i hela kommunen.

Skolpsykologen stöttar och främjar pedagogernas arbete

I förebyggande syfte har psykologen inom kommunens centrala elevhälsa sammanställt presentationer på fyra teman: Funktionsvariationer i skolan, Känslopsykologi i klassrummet, Grupputveckling och Föräldrasamverkan. Med fördel presenteras detta i ”studiecirkel-form”, en dryg timmes föreläsning vid ett tillfälle och ca en vecka därefter en dryg timmes gemensamt resonemang styrt av skolpersonalens aktuella erfarenheter och dilemman på temat. Dessa teman handlar inte om enstaka elever utan är mycket allmänna.

Målet är att pedagoger av olika slag skall få både påminnelser från sin utbildning, ny input, utbyte av erfarenheter, uppmuntran i sitt viktiga arbete och ny inspiration eller nyfikenhet som behövs i möten och relationer till alla elever. De gånger konceptet genomförts har återkopplingen från skolpersonal varit positiv. Rektor på respektive skola är den som beslutar när ett tema ska genomföras på den skolan, säger Linda Sjöberg, skolspykolog.

Specialpedagogen främjar tal språk och kommunikation

Vår tal/pecialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation arbetar med tal- och språk inom förskola och skola i hela kommunen.

Mitt främsta arbete sker i skolan från förskoleklass till årskurs 4, men jag finns tillgänglig för alla elever och barn från 0-16 år. Jag arbetar individuellt med barn och elever eller i en liten grupp, samt handleder personal och föräldrar, ger tips och råd.

Jag arbetar förebyggande och främjande och har samarbete med BVC, logoped och HAB. Tillsammans med Anna, specialpedagog mot förskolan har vi fint samarbete och tillsammans har vi också grupper med förstagångsföräldrar på BVC där vi pratar om vikten av språket och deras viktiga roll som föräldrar.

I skolan samarbetar vi genom EHT-team, jag jobbar en del med uttalsproblematik men också att hitta olika lösningar på frågor som finns kring språket som helhet, språkstörning är något som vi berör mycket just nu. Vi arbetar också med FonoMix som är en läsförberedande metod där barn och elever lär sig hur bokstavsljudet låter genom munbilder. Detta görs från förskola – skola, en tydlig röd tråd i barn- och elevernas läs- och skrivutveckling i olika åldrar, säger Cia Nilsson, specialpedagog.

Förskolan jobbar med SLS – språk, läsning och skrivande. Detta gör de genom att jobba aktivt med det språkliga arbetet i vardagen samt FonoMix, Bornholm och olika läsprojekt.

Specialpedagog med inriktning på förskolan

Specialpedagogens uppdrag i förskolan är att

  • samverka med rektorer och personal i förskolan för att bidra till förskolans pedagogiska utveckling,
  • observerar i förskolan på grupp- och individ nivå,
  • att vara ett stöd till avdelningarna som har barn i behov av särskilt stöd,
  • ha nära samarbete med specialpedagog inriktning tal och kommunikation i samverkan med vår talpedagog, BVC, HAB (habiliteringen) BFH (barn och familje hälsan).

Anna Norén är specialedagog och ingår även som ledare i föräldrastöd grupper ABC 3-12år.

Läs mer om föräldrastöd - föräldrautbildningar och kurser Öppnas i nytt fönster.

”5:an och 7:anprojektet”

Elevhälsans kurator och skolsköterska går ut i klasser 5:an och 7:an varje läsår och pratar om aktuella ämnen som t.ex. porr, pubertet, stress, ångest, grooming, balans i livet osv.

Våra kuratorer och skolsjuksköterskor startade ett projekt som nu blivit implementerat.

Eftersom vi enligt skollagen i huvudsak ska jobba främjande och förebyggande insatser började kuratorer och skolsköterskorna fundera på hur de skulle kunna göra för att ha ett återkommande arbete ut i skolklasser. De startade upp och är nu ut konternuerligt i Ovanåkers skolor i klasserna 5 och 7. De vill utöka och ha lektioner även i lågstadiet, men är inte i bruk ännu, säger kurator Jessica Westin och skolsköterska Karin Backa.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad