Skolhälsovårdens generella insatser

Här kan du läsa om vårt basprogram för skolhälsovården i Ovanåkers kommun med rutiner för skolhälsovårdens generella insatser

 • Skolsköterskemottagning (enklare sjukvård, hälsorådgivning, samtal m.m.)
 • Läkarmottagning (medicinska bedömningar/utredningar, intyg m.m.)
 • På uppdrag av verksamhetsansvariga, deltagande i elevvårdsärenden, allergi- och skyddsronder.
 • Konsultation åt skolledning och personal som gäller frågor om elevers hälsa och arbetsmiljö.

För elever med hälsoproblem tillkommer de enskilda fallen kontroller och uppföljningar enligt en personlig bedömning.

Förskoleklass/år 1

 • Överrapportering från BVC till SHV i enlighet med överenskommen rutin mellan
  respektive BVC och skolhälsovårdsmottagning.
 • Kontroll av vaccinationsstatus och riskgruppsbedömning tuberkulos.
 • Skriftlig information om vad skolhälsovården innehåller och erbjuder samt
  hälsouppgiftsformulär lämnas till barnets målsmän.
 • Besök hos skolsköterskan. Kontroll av längd, vikt, synskärpa och hörsel.

År 2

 • Skriftlig information och tillståndsblankett om vaccination lämnas till elevens målsmän.
 • Besök hos skolläkaren. Hälsokontroll, vaccination mot MPR. (mässling/påssjuka/rödahund)

År 4

 • Skriftlig information till hemmet om vad skolhälsovården innehåller och erbjuder.
 • Hälsouppgiftsformulär lämnas till elevens målsmän.
 • Besök hos skolsköterskan. Kontroll av längd, vikt och rygg.

År 5

 • Skriftlig information och tillståndsblankett om HPV vaccination lämnas till elevens målsmän.
 • Vaccination av Gardasil till både pojkar och flickor dos 1 höstterminen och dos 2 vårterminen.

År 6

 • Hälsouppgiftsformulär lämnas till elevens målsmän.
 • Hälsobesök hos skolsköterskan. Kontroll av längd, vikt och rygg.

År 7

 • Skriftlig information till hemmet om vad skolhälsovården innehåller och erbjuder.

År 8

 • Hälsouppgiftsformulär lämnas ut till eleven.
 • Hälsosamtal hos skolsköterskan. Kontroll av längd, vikt och rygg.
 • Skriftlig information och tillståndsblankett om vaccination lämnas till elevens målsmän.
 • Vaccination mot DTP. (stelkramp/difteri/kikhosta)

År 9

 • Återlämning av BVC journaler till landstingsarkivet.

Senast uppdaterad