Kontakt

Gröna avdelningen

På Gröna avdelningen har vi har för närvarande 21 barn i åldrarna 4-5 år, 15 flickor och 6 pojkar. Här arbetar Inga-Lill, Annika, Monica och Ella.

Med vårt arbete om värdegrunden arbetar vi med ett material från Barnkonventionen om barns rättigheter. Vår "Trivselblomma"  fortsätter också vara grunden för vårt arbete, diskuterar vad som står på den och vad det innebär"!. Detta för att alla ska trivas och känna sig trygga på förskolan. Vi samtalar mycket om hur vi är mot varandra och hur vi är en bra kompis.

Skogen är ett naturligt inslag i vår verksamhet eftersom den är en del av vår gård. Vi går också till en annan del av skogen som vi kallar vår plats där vi tittar på djur, årstidsförändringar och förlägger vår dagliga verksamhet. Vi värnar om miljön genom att återvinna material tex från skogen och förpackningsmaterial som vi annars slänger.

Barnen har anammat sagan om Pelle Svanslös, dets har vi Pelles stadsdel på väggen i matrummet och tycker det är en bra saga att jobba med. Vi har även "Högläsning" för två grupper barn åt gången med sagan om Pelle.

Dessutom har vi aktiviteter som:

  • temaarbete: Pelle Svanslös och högläsning
  • bild och form
  • traditioner t.ex fettisdag, påsk, vårruset, förskolans dag, sommarfest, höstkul, älgjakt, lucia ,julpyssel.
  • gruppstärkande lekar
  • lekstationer vid innelek

I allt arbete som vi gör ingår också hållbar utveckling, social träning, genus, matematik och språk.

Varje vecka får ett barn tillsammans med en pedagog duka till lunch. Då tränar barnen på att räkna och begrepp som framför, bakom och bredvid. De barn som dukar källsorterar tillsammans med en pedagog.

Varje dag äter vi frukt kl. 9.30 . Efter frukten har vi en planerad aktivitet för dagen. 

Vi är ute minst en gång per dag.

Målning på väggen av en stadsdel ifrån Pelle Svanslös

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad 2020-10-09 15.19