Kontakt

Gröna avdelningen

På Gröna avdelningen börjar vi hösten med 18 barn i åldrarna 4-5 år. Linda, Stina och Monica är ordinarie personal på avdelningen i höst. Sofie är personlig assistent till ett barn, och Gunilla och Isabella vikarierar vissa dagar i veckan.

Våra mål förutom läroplanen (Lpfö) är de som vi har i Skola för hållbar utveckling, dvs värdegrunden och hälsa & välbefinnande samt ett mål som är genomgående för hela utbildningsförvaltningen i kommunen. Det målet handlar om samtala, läsa, skriva, SLS.

Som en del av vårt arbete med värdegrunden gör vi tillsammans med barnen någon form av "trivselblomma". Detta för att alla ska trivas och känna sig trygga på förskolan. Vi samtalar mycket om hur vi är mot varandra och hur vi är en bra kompis.

Vårt mål hälsa och välbefinnande innehåller rörelse i olika former, matens betydelse med att smaka och äta upp, vara ute på gården och i skogen som är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi värnar om miljön genom att återvinna material tex från skogen och förpackningsmaterial som vi annars slänger.

Barn födda -17 arbetar med materialet "Väpplarna" i sina grupper och barn födda -18 arbetar med språkmaterialet "Före Bornholmsmodellen". Dessa arbetar vi med 2-3 gånger/vecka.

Dessutom har vi aktiviteter som:

  • bild och form
  • traditioner t.ex fettisdag, påsk, vårruset, förskolans dag, sommarfest, höstkul, älgjakt, lucia, julpyssel.
  • gruppstärkande lekar
  • lekstationer vid innelek

I allt arbete som vi gör ingår också hållbar utveckling, social träning, genus, matematik och språk.

Varje vecka får ett barn tillsammans med en pedagog duka till lunch. Då tränar barnen på att räkna och begrepp som framför, bakom och bredvid. De barn som dukar källsorterar tillsammans med en pedagog.

Varje dag äter vi frukt kl. 9.30 . Efter frukten har vi en planerad aktivitet för dagen såsom utevistelse, skogen, rörelser, matematik, teknik, språk, mm i olika grupper.

Vi är ute minst en gång per dag.

Målning på väggen av en stadsdel ifrån Pelle Svanslös

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furanforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Tfn 0271-574 01
E-post katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad