Kontakt

Gröna avdelningen

På Gröna avdelningen har vi har för närvarande 22 barn i åldrarna 4-5 år, 10 flickor och 12 pojkar. Här arbetar Inga-Lill, Annika och Lillemor.

Med vårt arbete om värdegrunden fortsätter vi jobba utifrån vår "Trivselblomma"  som vi tillsammans har kommit fram till några regler. Detta för att alla ska trivas och känna sig trygga på förskolan. Vi samtalar mycket om hur vi är mot varandra och hur vi är en bra kompis.

Skogen är ett naturligt inslag i vår verksamhet eftersom den är en del av vår gård. Vi går också till en annan del av skogen som vi kallar vår plats där vi tittar på djur, årstidsförändringar och förlägger vår dagliga verksamhet. Vi värnar om miljön genom att återvinna material tex från skogen och förpackningsmaterial som vi annars slänger.

"Före Bornholmsmodellen" är ett språkmaterial som vi arbetar med i grupper några gånger i veckan. Där ingår bl.a. bokläsning, rim och ramsor och sånger. Vi har även "Högläsning" för två barn åt gången med en bok som vi har valt.

Dessutom har vi aktiviteter som:

  • temaarbete: Dinosaurier och högläsning
  • sångstund varje vecka med hela huset
  • bild och form
  • traditioner t.ex fettisdag, påsk, vårruset, förskolans dag, sommarfest, höstkul, älgjakt, lucia ,julpyssel.
  • gruppstärkande lekar
  • lekstationer vid innelek

I allt arbete som vi gör ingår också hållbar utveckling, social träning, genus, matematik och språk.

Varje vecka får ett barn tillsammans med en pedagog duka till lunch. Då tränar barnen på att räkna och begrepp som framför, bakom och bredvid. De barn som dukar källsorterar tillsammans med en pedagog.

Varje dag äter vi frukt kl. 9.30 . Efter frukten har vi en planerad aktivitet för dagen. 

Vi är ute minst en gång per dag.

Våran trivselblomma

Våran trivselblomma

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad 2018-11-01 09.45

Tyck till om sidan