Kontakt

Förskolor i Alfta

Här hittar du information om vilka kommunala och fristående förskolor som finns i Alfta-området.

Vi har idag fem kommunala och en fristående förskola i Alfta-området. Barn i åldern 1–5 år erbjuds plats i någon av dessa.

Förskola för alla

Vi arbetar för att utveckla vår verksamhets tillgänglighet för alla barn och vuxna. Det kan innebära många olika delar som t.ex. att anpassa den pedagogiska verksamheten, lokaler/innemiljöer och utemiljöer så att det fungerar för alla oavsett funktionsförmåga.

Karta över förskolor i Alfta-området

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se


Senast uppdaterad