Personal

Maria Lindskog
Erika Eklund
Malin Karlström
Maria Olovsson Tilda Mogren

Förskolan är enavdelnings förskola.Vi delar oss i grupper en del av dagen
där vi förskollärare är ansvariga för olika åldrar.

Senast uppdaterad 2020-08-20 15.20