Kontakt

Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan tas fram på förskolan och syftet med det arbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Knåda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår vision

På Knåda förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande behandling. Under sin vistelse på förskolan ska alla känna sig trygga, glada och välkomna.

Barnens delaktighet

Barnen är med och utformar trivselregler 1 gång/år.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Diskuterar med föräldrarna under föräldramötet.

Personalens delaktighet

Alla deltar i arbetet med likabehandlingsplanen under våra planeringsdagar och utvärderingsdagar.

Förankring av planen

Barnens trivselregler sätts upp på väggen med tydliga bilder, Vi i personalen finns där barnen finns i möjligaste mån.

Kontakt

Knåda förskola

Tfn 0271-574 08
E-post knadaforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.