Kontakt

Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan tas fram på förskolan och syftet med det arbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Knåda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår vision

På Knåda förskola jobbar vi för att inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande behandling. Under sin vistelse på förskolan ska alla barn känna sig trygga, glada och välkomna.

Vårt aktiva arbete med jämställdhet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att alla barn, både pojkar och flickor, ska ges möjlighet att leka med och ta för sig av förskolans material och aktiviteter.

Vi försöker att få en så bred verksamhet som möjligt för att tillgodose alla barns behov. Vi vill vara ett komplement till hemmet och ge barnen möjlighet att utveckla alla sina sidor, fysiskt, tankemässigt och sin kreativitet och nyfikenhet. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom samtal på föräldrarmöte och utvecklingssamtal.

Personalens delaktighet

Alla deltar i arbetet med under våra planeringsdagar och utvärderingsdagar.Kontakt

Knåda förskola

Tfn 0271-574 08
E-post knadaforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad