Kontakt

Förskolor och fritidshem i Ovanåkers kommun

Barn i åldrarna 1-12 år som är folkbokförda i Ovanåkers kommun kan få en plats inom förskola eller fritidshem. Vi ordnar en plats inom fyra månader efter det att du som förälder ansökt om plats.

Ansök om plats på förskola eller fritids

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrig.
Information om ansökan till kommunal eller enskild förskola eller fritidshem.

Öppettider

Öppettider för förskolor och fritidshem är mellan kl. 6.00 - 18.00. Dessa tider kan variera beroende på barnens vistelsetider.
Vi erbjuder förlängda öppettider på Öjestugans förskola i Edsbyn
Information om omsorg på obekväm arbetstid

Planeringsdagar

För att verksamheten ska kunna fungera enligt de mål och riktlinjer som finns krävs en noggrann planering och uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om möjligheten att stänga förskola fyra dagar per år samt för fritidshem två dagar per år för planering och utbildning av personalen. Undantagsvis kan tillsyn ordnas på annan enhet. Avgiften reduceras inte.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i verksamheten har tystnadsplikt. Vid all kontakt med andra myndigheter ska föräldrarna antingen delta eller lämna sitt samtycke kring de frågor som diskuteras.

Om årets skolavslutning

Folkhälsomyndigheten och skolverket har nu arbetat fram riktlinjer för årets avslutningar. Utifrån dessa direktiv så gäller följande i Ovanåkers kommun:

  • För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning läsåret 2019-20 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.
  • Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 50 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Veronica Blomberg
Tfn 0271-570 20
E-post: veronica.blomberg@ovanaker.se

Telefontid

Måndag - tisdag kl. 13.00 - 16.00
Onsdag - torsdag kl. 08.00 - 12.00

Besökstiden utgår i samband med ökad smittorisk av covid -19

Senast uppdaterad