Kontakt

Förskolor och fritidshem i Ovanåkers kommun

Barn i åldrarna 1-12 år som är folkbokförda i Ovanåkers kommun kan få en plats inom förskola eller fritidshem. Vi ordnar en plats inom fyra månader efter det att du som förälder ansökt om plats.

Ansök om plats på förskola eller fritids

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrig.
Information om ansökan till kommunal eller enskild förskola eller fritidshem.

Öppettider

Öppettider för förskolor och fritidshem är mellan kl. 6.00 - 18.00. Dessa tider kan variera beroende på barnens vistelsetider.
Vi erbjuder förlängda öppettider på Öjestugans förskola i Edsbyn
Information om omsorg på obekväm arbetstid

Planeringsdagar

För att verksamheten ska kunna fungera enligt de mål och riktlinjer som finns krävs en noggrann planering och uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om möjligheten att stänga förskola fyra dagar per år samt för fritidshem två dagar per år för planering och utbildning av personalen. Undantagsvis kan tillsyn ordnas på annan enhet. Avgiften reduceras inte.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i verksamheten har tystnadsplikt. Vid all kontakt med andra myndigheter ska föräldrarna antingen delta eller lämna sitt samtycke kring de frågor som diskuteras.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se

Senast uppdaterad