Det här händer på Kullens förskola

Kullens förskola hösttermin 2020

höst träd med fallande löv

Fokus under höstterminen kommer vara natur.

Vi fortsätter att arbeta med ”Före Bornholmsmodellen” i våra samlingar och barnen kommer fortsätta vara indelade i grupperna Igelkottar (yngre barnen), Älgar (mellanbarnen) och Örnar (äldre barnen). Efter samlingen har vi en aktivitet som genomförs gruppvis eller i storgrupp beroende på vad det är planerat för. Exempel på aktiviteter är utelek, natur, skogen, skapande, rörelse, gympasalen mm. Efter lunch är det vila, de barnen som sover gör det ute i vagnen (vårdnadshavarnas anvsar att se till att rätt kläder och tillbehör till vagnen finns) och de barn som är vaken lyssnar på bok.

Läslyftet

Personalen på förskolan går läslyftet som är en fortbildning genom skolverket. Denna termin arbetar vi med verb som kopplas samman med vår verksamhet.

Instagram

Du vet väl om att du som vårdnadshavare kan följa vårt instagramkonto "kullens_forskola".

Med vänliga hälsningar
Eva, Hanna, Kajsa och Sara

Senast uppdaterad