träd med svart stam och lite löv på grenarna

Det här händer på Kullens förskola

Kullens förskola vårtermin 2020

Mycket har hänt i verksamheten. Carro är tillbaka från tjänstledighet och Elin är tillbaka från sin föräldrarledighet. Personalgruppen består nu av Eva, Kajsa, Hanna, Carro och Elin.

Nu kommer vi även att hälsa två nya barn välkomna till oss. När inskolningar är klara kommer vi att vara 22 barn på Kullen.

Vi kommer under vårterminen att fortsätta arbeta med ”Före Bornholmsmodellen” och barnen kommer fortsätta vara indelade i grupperna Igelkottar (17, 18 & 19), Älgar (17, 16 & 15) och Örnar (14). Efter samlingen har vi alltid en aktivitet av någon form, så som skapande, rytmik/rörelse, experiment, natur, teknik, skogen, yoga, matematik, svenska, utelek, miljö m.m.

Vi vill fortsätta påminna om hur viktigt det är att ni försöker lägga in barnens scheman via E-tjänsten. Detta underlättar vårt arbete mycket då vi planerar verksamheten utefter barnens veckoschema hos oss.

Ett datum att lägga på minnet är 12/6 då vi kommer ha planeringsdag och förskolan kommer att vara stängd.

Mvh personalen på Kullens förskola

Senast uppdaterad 2020-03-31 15.51