Illustration av en anslagstavla.

Förskolan och hemmet

Ni föräldrar/vårdnadshavare är viktiga för oss!

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

– Lpfö 18

Vi bjuder in er vårdnadshavare till en förtroendefull dialog tillsammans med oss som arbetar på Kullens förskola. Detta gör vi genom vår dagliga kontakt vid hämtning och lämning, genom inskolningssamtal samt utvecklingssamtal som erbjuds två gånger per år. Möten för vårdnadshavare hålls en gång per år och Vi har även luciafirande och sommaravslutning som vårdnadshavare får delta i.

En gång om år genomförs förskoleenkäten. Vi ser det som mycket betydelsefullt att ni vårdnadshavare deltar i denna för utvärdering av verksamheten.

Senast uppdaterad