Kontakt

Kullens förskola

I Runemo i utkanten av Alfta ligger Kullens förskola. Förskolan ligger nära skogen som är ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet. På gården finns gräsmattor, sandlådor, gungor, rutschkanor, klätterställning och en stor asfalterad yta där barnen kan cykla eller leka. På vintern finns en isbana och skidspår som vi använder flitigt. Förskolan har även tillgång till en gymnastiksal två gånger i veckan.

Förskolan ligger i direkt anslutning till kollektivtrafiken, vilket underlättar för oss när vi exempelvis vill åka till biblioteket eller badhuset.

Sjukanmälan

Se information i följande länk:

Sjukanmälan LifecarePDF

När barnet är hemma på grund av sjukdom så ser vi gärna att ni meddelar oss dagen innan ni kommer tillbaka.

Information om barns sjukdom.

Grundfakta

Kullens förskola är en enavdelningsförskola för barn mellan 1-5 år. Personalen består av två förskollärare och tre barnskötare.

Vi har 22 platser och antal årsarbetare är 3,5.

Läroplan

På Kullens förskola strävar vi efter att verksamheten hela tiden ska kunna kopplas och genomsyras av läroplanen för förskolan.

Läs hela läroplanen för förskolan (Lpf98/10).PDF

Kontakt

Kullens förskola

Tfn 0271-574 04
Mob 073-270 68 96
E-post kullens.personal@ovanaker.se

Personal

Kajsa Ehn
Eva Gunnarsson
Caroline Strandell
Hanna Ekström

Förskolechef

Irina Eng
Tfn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-04-18 11.13

Tyck till om sidan