Plan mot kränkande behandling

Alla barn har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Varje förskola ska därför genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

Läs här om våra riktlinjer för plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier i förskolan.

Senast uppdaterad