Kontakt

Likabehandlingsplan Kullens förskola

Vi i förskolorna har skyldighet att arbeta för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn. Vi har därmed tagit fram en Likabehandlingsplan med syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kontakt

Kullens förskola

Tfn 0271-574 04
Mob 073-270 68 96
E-post kullens.personal@ovanaker.se

Personal

Hanna Ekström
Kajsa Ehn
Eva Gunnarsson
Sara Olofsson

Rektor

Irina Eng
Tfn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-30 10.14