Kontakt

Fölets förskola

Fölets förskola är en nybyggd förskola med tre avdelningar i centrala Edsbyn. En av avdelningarna är allergianpassad vilket bl.a. innebär att den hålls ren från djurepitel. För att få möjlighet att placeras på den avdelningen behöver hemmet vara djur- och rökfritt. Läs mer här om vad som gäller för allergianpassad avdelning Pdf, 263.7 kB..

Förskolan är byggd utifrån miljövänliga materialval och vi arbetar aktivt för att miljövänliga alternativ ska genomsyra verksamheten i t.ex. leksaker, möbler o material.

Vi har en fin utemiljö som inbjuder till lek och rörelse. Gården är anpassad med en del för de yngre barnen och en del för de äldre barnen. Vi har närhet till bl.a. skog, lekparker, bibliotek och simhall.

Vi har leken i fokus och använder oss av leken som ett verktyg till ett lustfyllt lärande. Utifrån förskolans läroplan och vår egen verksamhetsplan så arbetar vi temainriktat. Temaarbetet fyller vi med olika aktiviteter som t.ex. rörelse, musik och språk för att stimulera barnens lärande. Vårt arbetssätt är flexibelt utifrån hur den aktuella barngruppen ser ut. Ofta delar vi in barnen i smågrupper för att ge varierande och bra möjligheter till varje barns lärande och behov. Från vår läroplan har vi tagit fasta på värdegrundsmålen och låter dem genomsyra allt i vårt arbete. Detta för att tidigt ge barnen möjlighet att bli en social, hänsynsfull och respektfull människa!

Under verksamhetsåret 2021-2022 arbetar varje avdelning med mål inom språk-läs- och skrivutveckling, SLS. Detta är ett led i barn- och ublidningsnämdens extra satsning på just dessa ämnen. Vi i förskolan är det första viktiga steget för varje barn, då det är här deras nyfikenhet och vilja att lära grundläggs. Tillsammans med föräldrar ger vi en grund för språkutveckling och hur bok- läs- och eget skapande/förståelse utvecklas. Fölet har tre avdelningar och alla avdelingar har hittat sitt sätt att närma sig SLS. De olika avdelningarna har olika förutsättningar och behov som vi utgår från i vår vardag. Ett spännande och utmanande uppdrag.

 

Välkomna att kontakta oss för ett besök!

Fölets förskola

Fölets förskola

Kontakt

Vallen

Tfn 0271-572 45
Mobil 073-096 61 59

Hagen

Tfn 0271-572 44
Mobil 070-227 46 20

Ängen

Tfn 0271-572 47
Mobil 072-536 73 81

E-post

foletforskola@utb.ovanaker.se


Rektor

Marie Eriksson
Tfn 0271-572 43
E-post marie.eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Apoteksgatan 15
828 31 Edsbyn

Senast uppdaterad