Inskolning

Målet med inskolningen är att pedagogerna skapar en positiv relation till barnet och får barnets förtroende. Målet är också att du som förälder ska känna dig väl mottagen och trivas.

Den inskolningsform som vi arbetar efter heter föräldraaktiv inskolning och syftet med det är att ge er föräldrar mer insyn i förskoleverksamheten och göra er mer delaktiga. Den går till så att förälder och barn är tillsammans på förskolan några dagar. Vi meddelar tid via telefonsamta/sms när er placering är klar och inskolningen närmar sig. Vi räknar med en fem dagar lång inskolning, sedan kan det bli någon dag mer eller mindre, det kommer vi överens om under veckan.

Efter tre eller fyra dagar, kan skilja sig mellan barn, lämnas barnet till pedagogerna på avdelningen. Då är det viktigt med ett tydligt och kort avsked.

Det pågår aktiviteter här som vanligt under inskolningen och ni får möjlighet att i egen takt bekanta er med förskolans dagliga verksamhet, miljö och övrig personal.

Din roll är att sköta om och presentera barnet för pedagogerna och övriga barn som i sin tur presenterar förskoleverksamheten för er. Du kan ju ditt barn bäst och förskolan är ett komplement till hemmet.

Denna typ av inskolning tillåter barn och förälder att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och lära känna alla nya människor, utan att behöva oroa sig för att "lämna" eller "bli lämnad" samt att alla pedagoger är gemensamt ansvariga för inskolningen.

Att tänka på

  • Vår ambition är att vistas ute dagligen så ta med kläder för alla väder samt extra kläder. Glöm inte att märka era barns kläder och skor.
  • Blöjor tar ni med, vi talar om när det behöver fyllas på (inte up and go).

Tveka inte att fråga över sådant ni undrar över. Vi finns här för er och hoppas på en bra tid tillsammans.

Ungefär en månad efter inskolningen har vi ett uppföljningssamtal.

Vi önskar er och ert barn varmt välkomna till oss på Fölets förskola!

Senast uppdaterad