Ängen


På Ängen består arbetslaget av:

  • Sofia Östling
  • Ulrika Rubensson
  • Lena Näslund
  • Sevda Mohammad


Ängen består av 21 barn i en åldersblandad grupp, 1 till 5 år.

Vi fokuserar just nu lite extra på Språk - Läs och Skrivutveckling. Vi har hittat en väldigt bra kompis i det här arbetet. Han heter Pino och är en glad liten björn som finns i berättelsernas värld. Vi läser om honom och vi ser på film om honom och alla hans kompisar. Dom hittar på en hel massa saker som vi i vissa fall också gör! Går på picnick, är ute i snön, har skattjakt och en hel massa andra saker. Samtidigt som vi härmar, läser, ser och hör om Pino så blir Pino en naturlig mittpukt som vi alla har gemensamt och använder oss av i samtal i vardagen.


Pino

Senast uppdaterad