Ändrade öppettider

Vid några tillfällen varje termin stänger vi förskolan hela eller en del av dagen för planering- eller kvalitetsarbete. Här finns informaton om vilka dagar som vi har ändrade öppettider.

Fölet stängt 11 juni 2021 - Utvärderingsdag för personalen (fredag vecka 23)

Fölet stängt 12 juli--6 augusti 2021 - Sommarsammanslagning för alla förskolor i Edsbyn på Öjestugans förskola. OBS. Vi planerar för sammanslagning. Förändras Corona/Covid-19 situationen och vi får andra riktlinjer kan detta ändras. (vecka 28-31)

Fölet stängt 20 augusti 2021- Kvalitetsarbete och planering (fredag vecka 33)

Senast uppdaterad