Ändrade öppettider

Vid några tillfällen varje termin stänger vi förskolan hela eller en del av dagen för planering- eller kvalitetsarbete. Här finns informaton om vilka dagar som vi har ändrade öppettider.

Kvalitetsarbete

Fölets förskola stänger för kvalitetsarbete/ utvärderingsdag:

Torsdag 18 samt fredag 19 februari då är hela Föletsts förskola stängt.

Vårens dagar, då vi stänger tidigare kl. 15.15, är Tisdag 23 mars samt Tisdag 20 april.

 


Senast uppdaterad