Ändrade öppettider

Vid några tillfällen varje termin stänger vi förskolan hela eller en del av dagen för planering- eller kvalitetsarbete. Här finns informaton om vilka dagar som vi har ändrade öppettider.

Kvalitetsarbete

Fölets förskola stänger för kvalitetsarbete/ utvärderingsdag.

Fredag 12 juni

Fredag 14 augusti

Senast uppdaterad 2020-06-02 13.16