Kontakt

Avdelningsinformation

Leken, språket och jämställdhet har en stor betydelse i vår verksamhet. Vi låter alla barn få samma möjligheter att pröva på och utveckla förmågor och intressen.

I den planerade verksamheten ingår bl.a:

  • Sång och rytmik
  • Rim och ramsor
  • Skidåkning vintertid
  • Skogsutflykter/naturupplevelser
  • Matematik
  • Yoga och massage
  • Bild och form, här använder vi mycket naturmaterial.
  • Bad

Stort utrymme finns för den fria leken. Varje dag tränas rörelse, grov- och finmotorik samt alla våra sinnen. Barnen ska bli självständiga individer med förståelse för andra barn och vuxna. Vi arbetar utifrån blomman där vi tillsammans, barn och personal, har diskuterat fram våra trivsleregler.

Vi har ansökt hos Skolverket och blivit certifierade som en förskola med Hållbar utvecklling. Två mål som vi har valt är skogen/utemiljön och värdegrunden.

Förskolorna i Alfta-området samverkar bl.a under sommarsemestern och planeringsdagar samt har gemensamma aktiviteter såsom höstkul, vårruset och firande av Förskolans dag.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad 2018-10-29 09.12

Tyck till om sidan