Kontakt

Avdelningsinformation

Leken, språket och jämställdhet har en stor betydelse i vår verksamhet. Vi låter alla barn få samma möjligheter att pröva på och utveckla förmågor och intressen.

I den planerade verksamheten ingår bl.a:

  • Sång och rytmik
  • Rim och ramsor
  • Värdegrund
  • Skogsutflykter/naturupplevelser
  • Matematik
  • Yoga och massage
  • Bild och form, här använder vi mycket naturmaterial
  • Rörelse i olika former
  • Bad för de äldsta barnen

Stort utrymme finns för den fria leken. Varje dag tränas rörelse, grov- och finmotorik samt alla våra sinnen. Barnen ska bli självständiga individer med förståelse för andra barn och vuxna.

Furans förskola har blivit certifierade som en förskola med Hållbar utvecklling genom Skolverket. Två mål som vi har valt är hälsa/välbefinnande och värdegrunden. Under våren och hösten 2020 arbetade vi fram en ny ansökan för kommande tre år, 2020-2023

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furanforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Tfn 0271-574 01
E-post katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad