Kontakt

Före Bornholmsmodellen

Före Bornholmsmodellen

Vi arbetar med Före Bornholmsmodellen en gång per läsår, antingen vår eller höst, då vi har det som tema på våra samlingar.

Detta är ett material som sammanställts av Görel Sterner och Ingvar Lundberg. Det förbereder vägen till läs- och skrivinlärningen genom att systematiskt öka barnens språkliga medvetenhet.

Boken innehåller 25 språksamlingar för barn i åldern 2 ,5 -6 år, 10 samlingar för de yngre barnen och 15 för de äldre, med direkta förslag på lekar, sånger, rim och övningar. Barnen utvecklar förmågan att resonera och argumentera och övar upp sin uppmärksamhet, koncentration och uthållighet.

Vissa skolor följer sedan upp med "Bornholmsmodellen", ett materiel som i första hand är utformad för förskoleklassens 6-åringar, och som mer direkt är en förberedelse inför läs- och skrivinlärning.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furanforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Tfn 0271-574 01
E-post katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad