Kontakt

Blå avdelningen

På Blå avdelningen har vi 15 barn i åldrarna 1–2,5 år. Där arbetar Johanna, Emma, Marika, Lena och Sofie.

Rörelse: Vi har olika rörelseaktiviteter inomhus, oftast i mindre grupper. Exempel på aktiviteter: Lek med bollar, ärtpåsar, ringar, dans, rörelse till musik med sjalar, rutchkana.

Vi vill gynna barnens språkutveckling genom att: Säkerställer att alla barn får lyssna på bokläsning minst en gång/ 2 veckors periord. Barnen ges möjlighet att sitta ensam eller 2 barn med en pedagog, för att tillsammans prata om bokens innehåll och bilder. Båda böckerna har värdegrundstema.

Teckenkommunikation: Vi använder kommunikationstecken i vardagssituationer, för att öka ordförståelsen och för att barnen lättare ska förstå och göra sig förstådda innan de kan sätta ord på sina önskemål.

Samlingen: Varje dag kl. 9.30, med frukt vi sjunger sånger med och utan rörelse, flanosagor och ramsor.

Utevistelse: Uteaktivitet/lek, oftast i mindre grupper på förmiddagen. Barnen sover utomhus.

Skapande: Barnen erbjuds att måla, bland annat vid staffli och på andra sätt.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furanforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Tfn 0271-574 01
E-post katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad