Kontakt

Blå avdelningen

På Blå avdelningen har vi 13 barn i åldrarna 1–2,5 år. Där arbetar Gunilla, Emma, Marika och Lena.

Vi arbetar med "hållbar utveckling" och vill lägga grunden till barnens medvetenhet om att våra resurser inte är tillräckliga för vår konsumtion. Med vårt arbete vill vi vuxna vara förebilder för barnen genom att bl.a. sortera återvinningsmaterial och vi hjälps åt att ta lagom med mat, för att minimera att mat kastas.

Skogen: Vi går till skogen och följer årstidsväxlingarna. Tillsammans med barnen gör vi upptäckter i naturen. Under hösten har barnen getts möjlighet att ta med någonting från skogen, som vi dokumenterar. Vi går  i små grupper och turas om så alla får upptäcka skogen.

Språk

Bokläsning: Vi säkerställer att alla barn får lyssna på bokläsning minst en gång/ 2 veckors periord. Barnen ges möjlighet att sitta ensam eller 2 barn med en pedagog, för att tillsammans prata om bokens innehåll och bilder.

Teckenkommunikation: Vi använder kommunikationstecken i vardagssituationer, för att öka ordförståelsen och för att barnen lättare ska förstå och göra sig förstådda innan de kan sätta ord på sina önskemål.

Samlingen: Varje dag kl. 9.30, med frukt vi sjunger sånger med och utan rörelse, flanosagor och ramsor.

Rörelse: Vi vill ge barnen rika möjligheter att öva sin kroppsuppfattning. Genom rörelssånger/ramsor, skogspromenader höst/vår. Vintertid- rörelselek i mindre grupper inomhus , ex ringar, ärtpåsar, sjalar ,tunnel.

Utevistelse: Uteaktivitet/lek, oftast i mindre grupper på förmiddagen. Barnen sover utomhus.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad 2019-10-31 13.39