Kontakt

Gula avdelningen

På Gula arbetar fyra förskollärare och vi heter Ingela, Helena, Monica och Stina. Barngruppen hos oss är födda 2015-2018 och är 19 stycken.

I vår kommer vi på gula avdelningen att arbeta med dessa punkter som sker i mindre eller större grupper.

Värdegrunden - värdegrunden arbetar vi med genom bland annat den fria leken och i samspel med varandra, att vänta på sin tur och att vara snäll mot varandra är en stor del av vårt arbete.

Samling - ca 9.30 varje dag med frukt. Materialet i samlingarna varierar, men innehåller i stora drag en sång, saga, rim, matematik och hösten. Samlingen är uppbyggd i tre grupper och är åldersindelad.

Språket - Vi har språkgrupper en gång i veckan där det är tre-fyra olika stationer som barnen roterar runt i. Där ingår olika språk- och munövningar. Samt har vi har spontan och planerad bokläsning i verksamheten.

Skogen/utemiljön - Under några veckor kommer vi att jobba med skogen och hösten som tema. Vi besöker skogen och upplever naturen tillsammans. Samt har vi gjort ett träd inne där vi sätter upp material som vi plockat med från våra promenader, samt pysslar vi olika saker av materialet. Vi lägger in hösten som inslag i våra samlingar.

Vi försöker gå ut på gården en gång om dagen och även till skogen minst en gång i veckan, då delar vi in barnen i mindre grupper där hållbar utveckling ingår. Nu är hösten här och galonkläder, gummistövlar samt varmare kläder behövs.

Rörelse - vi har rörelse i form av att dansa i vårt discorum och skogspromenader.

Skapande - vi bygger bland annat halsband, pärlplattor, ritar och bakar med trolldeg. 

Vardagsmatematik - anpassad efter barnens matematiska förmåga i små grupper.

Yoga - barnen har yoga/massage några gånger per termin, de utövar aktiviteten två och två tillsammans med en pedagog.

OBS föräldramöte den 7/10 kl 17.30-18.30. Mer info finns på avdelningen.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad 2019-09-27 10.14

Tyck till om sidan