Kontakt

Gula avdelningen

Gulas välkomstskylt

På Gula arbetar fyra förskollärare och vi heter Ingela, Helena, Monica och Stina. Barngruppen hos oss är födda 2015-2017 och är 20 stycken.

I vår kommer vi på gula avdelningen att arbeta med dessa punkter som sker i mindre eller större grupper.

Skogen/utemiljön - Vi försöker gå ut på gården en gång om dagen och även till skogen minst en gång i veckan, då delar vi in barnen i mindre grupper där hållbar utveckling ingår. Nu är kylan här och varmare kläder behövs.

Samling - ca 9.30 varje dag med frukt. Materialet i samlingarna just nu är Före Bornholmsmodellen som innehåller en saga, språklek, rim och sång. Samlingen är uppbyggd i tre grupper och är åldersindelad.

Språket - Vi har språkgrupper en gång i veckan där det är tre-fyra olika stationer som barnen roterar runt i. Där ingår olika språk- och munövningar. Samt har vi har spontan och planerad bokläsning i verksamheten.

Rörelse - vi har rörelse i form av att dansa i vårt discorum och skogspromenader. Även spontan gymp på barnens begäran.

Skapande - vi har tillgång till att rita, klippa och klistra, samt husets fantastiska målarrum men målarfärger och annat pyssel.

Vardagsmatematik - anpassad efter barnens matematiska förmåga i små grupper.

Programering - vi kommer arbeta i små grupper med en robot-mus som vi programerar färdriktning till den goda ostbiten.

Yoga - barnen har yoga/massage några gånger per termin, de utövar aktiviteten två och två tillsammans med en pedagog.

Värdegrunden - värdegrunden arbetar vi med genom bland annat den fria leken och i samspel med varandra, att vänta på sin tur och att vara snäll mot varandra är en stor del av vårt arbete. Vi håller på att starta upp ett temaarbete kring värdegrundfrågor med hjälp av böckerna om Peggy och Molly.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad 2020-03-27 15.27