Kontakt

Gula avdelningen

Gulas välkomstskylt

På Gula arbetar Ingela, Helena, Lisa, Emma och Evelina som är personligassistent. Barngruppen hos oss är födda 2018-2020 och är för tillfället 18 stycken.

I vår kommer vi på gula avdelningen att arbeta med dessa punkter som sker i mindre eller större grupper.

Samling - Kl 9.30 varje dag med frukt. Samlingarna kommer under våren vara temainriktat och kommer innehålla matematik, språk, rörelse och värdegrunden.

Språket - Vi lånar böcker och låter dem ligga framme på avdelningen och läser när barnen önskar, samt kommer vi ha mindre språkgrupper för att främja barnens språk. Vi har även sångsamling eller planerad bokläsning efter varje lunch.

Hälsa och välbefinnande - Detta är ett av våra mål under Hållbar utveckling och i vår kommer vi fokusera på rörelse i olika former. Vi försöker gå ut på gården en gång om dagen. Vi har planerad rörelseaktivitet någon gång per vecka samt yoga/massage några gånger per termin, de utövar aktiviteten två och två tillsammans med en pedagog.

Skapande - vi har tillgång till att rita, klippa och klistra, samt husets fantastiska målarrum med målarfärger och annat pyssel.

Värdegrunden - Vi arbetar med värdegrunden genom bland annat den fria leken och i samspel med varandra, att vänta på sin tur och att vara snäll mot varandra är en stor del av vårt arbete. Vi kommer under terminen starta ett arbete kring värdegrunden.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furanforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Tfn 0271-574 01
E-post katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad