Kontakt

Gula avdelningen

Gulas välkomstskylt

På Gula arbetar Ingela, Helena, Malin och Susanne. Barngruppen hos oss är födda 2017-2019 och är 18 stycken.

I höst kommer vi på gula avdelningen att arbeta med dessa punkter som sker i mindre eller större grupper.

Samling - ca 9.30 varje dag med frukt. Materialet i samlingarna just nu är Före Bornholmsmodellen som innehåller en saga, språklek, rim och sång. Samlingen är uppbyggd i fyra grupper och är åldersindelad.

Språket - Vi lånar böcker och låter dem ligga framme på avdelningen samt att vi läser när barnen önskar, samt kommer vi ha mindre språkgrupper för att främja barnens språk. Vi har även bokpåsar på avdelningen för vårdnadshavare att låna. 

Hälsa och välbefinnande - Detta är ett av våra mål under Hållbar utveckling och i vår kommer vi fokusera på rörelse i form av att dansa i vårt discorum och rörelse i vårt gymparum. Vi försöker gå ut på gården en gång om dagen och nu i vår kommer vi även till skogen minst en gång i veckan. Då delar vi in barnen i mindre grupper och vi kommer fokusera på allt mellan naturvetenskap och allemansrätten till kroppsuppfattning. Barnen har yoga/massage några gånger per termin, de utövar aktiviteten två och två tillsammans med en pedagog.

Skapande - vi har tillgång till att rita, klippa och klistra, samt husets fantastiska målarrum med målarfärger och annat pyssel.

Värdegrunden - Vi har under första delen av vårterminen arbetat med Bamse på våra samlingar och pratat om hur vi är bra kompisar. Vi arbetar även mycket med värdegrunden genom bland annat den fria leken och i samspel med varandra, att vänta på sin tur och att vara snäll mot varandra är en stor del av vårt arbete.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Tfn 0271-574 01
E-post katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad