Kontakt

Gula avdelningen

På Gula arbetar fyra förskollärare som heter Ingela, Helena, Monica och Stina. Barngruppen hos oss är födda 2015 och 2016 och är 21 stycken.

I vår kommer vi på gula avdelningen att arbeta med dessa punkter som sker i mindre eller större grupper.

Värdegrunden - värdegrunden arbetar vi med genom bland annat den fria leken och i samspel med varandra, att vänta på sin tur och att vara snäll mot varandra är en stor del av vårt arbete.

Språket - under samlingarna använder vi oss av Före Bornholmsmodellen som gynnar språket med hjälp av olika språklekar, sånger, rim, sagor och ramsor. Vi har även spontan och planerad bokläsning i verksamheten.

Skogen/utemiljön - utemiljön försöker vi besöka minst en gång om dagen, då leker vi på gården. Samt har vi planerade skogsturer för att träna motorik, rörelse och naturvetenskap i de olika årstiderna.

Rörelse - vi har haft rörelse i form av en bana vi byggt ihop på avdelningen.

Skapande - vi bygger bland annat halsband, pärlplattor, ritar och bakar med trolldeg. 

Vardagsmatematik - anpassad efter barnens matematiska förmåga i små grupper.

Yoga - barnen har yoga/massage några gånger per termin, de utövar aktiviteten två och två tillsammans med en pedagog.

Gemensam sångstund - tillsammans med hela huset på måndag.


Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad 2019-05-17 12.39

Tyck till om sidan