Kontakt

Gula avdelningen

Gulas välkomstskylt

På Gula arbetar Ingela, Helena, Stina och Susanne. Barngruppen hos oss är födda 2016-2018 och är 20 stycken.

I vår kommer vi på gula avdelningen att arbeta med dessa punkter som sker i mindre eller större grupper.

Läslyftet: Vi pedagoger ska börja läsa en fortbildning genom skolverket, Läslyftet, som kommer handla om natur. teknik- och språkutveckling. Detta kommer synas i vårt arbete genom höstterminen. I början av hösten arbetar vi med det naturvetenskapliga verbet blåsa. Vi gör olika aktiviteter med blåsa som tema.

Skogen/utemiljön - Vi försöker gå ut på gården en gång om dagen och när våren kommer tänker vi även till skogen minst en gång i veckan, då delar vi in barnen i mindre grupper där hållbar utveckling ingår. Nu är kylan här och varmare kläder behövs.

Samling - ca 9.30 varje dag med frukt. Materialet i samlingarna just nu är Före Bornholmsmodellen som innehåller en saga, språklek, rim och sång. Samlingen är uppbyggd i fyra grupper och är åldersindelad.

Språket - Vi lånar böcker och låter dem ligga framme på avdelningen samt att vi läser när barnen önskar. Vi kommer börja med stödtecken för att främja språket på barngruppen. Snart kommer vi ta in bokpåsar till avdelningen för er att låna. 

Rörelse - vi har rörelse i form av att dansa i vårt discorum och rörelse i vårt gymparum. Vi kommer ha rörelse två gånger i veckan i mindre grupper. Då tränar vi motorik, kroppsuppfattning samt att kunna ta instruktioner.

Skapande - vi har tillgång till att rita, klippa och klistra, samt husets fantastiska målarrum med målarfärger och annat pyssel.

Yoga - barnen har yoga/massage några gånger per termin, de utövar aktiviteten två och två tillsammans med en pedagog.

Värdegrunden - värdegrunden arbetar vi med genom bland annat den fria leken och i samspel med varandra, att vänta på sin tur och att vara snäll mot varandra är en stor del av vårt arbete. Samt arbetar vi med ett kompismaterial från Bamse. Då samtalar vi om olika kort på samlingen.

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furansforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad