Kontakt

Furans förskola, välkomna till oss!

I utkanten av Alfta ligger Furans förskola med plats för ca 60 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är uppdelad på tre avdelningar och där är grupperna åldersindelade. På Furan har vi turen att ha vår egna kokerska som lagar alla våra måltider.

Furans gemensamma mål är hållbar utveckling med inriktning mot välbefinnande/hälsa och värdegrunden. Gården har gräsmattor, sandlådor och en stor asfalterad yta att cykla och en grind till skogen som är ett del av det dagliga arbete i verksamheten.

Skola för hållbar utveckling

Furans förskola har tilldelats utmärkelsen "skola för hållbar utveckling" av Skolverket.  

Hållbar utveckling handlar om frågor​ som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår relation till naturen.

För oss på Furan innebär detta att vi har uppfyllt de 6 kriterierna som krävs och att vi ska, under de kommande 3 åren 2020-2023, arbeta vidare och vidareutveckla vårt arbete mot en hållbar utveckling,

Kriterier

  1. Vi visar hur verksamheten är organiserad så att alla barn, studerande och personal ges möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling tex. våra husmöten/ personalträffar, planering/ reflektion och barnintervjuer.
  2. När ny personal anställs ska de informeras och involveras i vårt arbete.
  3. Vi ska få möjlighet och stöd till kompetensutveckling tex. lärarlyftet på Högskolan Gävle, litteratur som vi läser
  4. Vi ska informera och dela med oss av vår verksamhet för en hållbar utveckling och dessutom samarbeta med andra verksamheter utanför förskolan tex. att vi samarbetar med andra förskolor, utnyttjar andra verksamheter som bibliotek, badhus, skidspår.
  5. Vi har valt 2 mål utifrån våra styrdolument. Värdegrunden och hälsa och välbefinnande då vi arbetar utifrån läroplan, likabehandlingsplan, kommunens riktlinjer för miljö m.m.
  6. Här ska vi göra barnen delaktiga i arbetet med Hållbar Utveckling bla. utifrån de två mål vi valt tex.naturvetenskap, städdagar, källsortering, arbetsmaterial om kamratskap, att vi är olika

Kontakt

Blåa avdelningen

Tfn 0271-574 87
Mobil 070-279 63 30

Gula avdelningen

Tfn 0271-574 88
Mobil 070-279 63 31

Gröna avdelningen

Tfn 0271-574 89
Mobil 070-279 63 32

Kök

Tfn 0271-574 86

E-post

furanforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Tfn 0271-574 01
E-post katarina.selin@ovanaker.se

Besöksadress

Gundbogatan 13
822 31 Alfta​

Senast uppdaterad