Kontakt

Förälders sjukdom

Förskolebarn (1-5 år) vars förälder har förtidspension, sjukbidrag eller har varit sjukskriven längre tid än en månad har rätt till 15 timmar/vecka. Skolbarn (6-12 år) har rätt till 5 timmar/vecka under hela året.

Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och att tiden är anpassad till verksamheten. Vilka tider barnet får vara i verksamheten bestäms av personalen i samråd med förälder. Tid som inte utnyttjas (exempelvis vid sjukdom, helgdag under veckan m.m.) kan inte bytas mot ny tid.

Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för t.ex. fyra veckor där snittiden blir 15 timmar (ex. mer timmar en vecka, mindre dom andra tre veckorna).

Utökning av tiden kan ske efter individuell bedömning av förskolechef/rektor.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Veronica Blomberg
Tfn 0271-570 20
E-post: veronica.blomberg@ovanaker.se

Telefontid

Måndag - tisdag kl. 13.00 - 16.00
Onsdag - torsdag kl. 08.00 - 12.00

Besökstid

Drop-in måndagar kl. 14.00 - 16.00. Utöver det ska tid bokas.

Senast uppdaterad 2017-10-31 08.05

Tyck till om sidan