Kontakt

Knåda förskola

Huset

Knåda förskola är en enavdelningsförskola och lokalen finns på Knåda skola. Vi har plats för 22 barn i åldrarna 1-5 år.

På Knåda förskola får barnen många möjligheter till fysiska aktiviteter. Frisk luft och rörelse är något vi prioriterar högt på förskolan.

Bara några hundra meter bort har vi fina skogsområden att utforska och uppleva.Utomhus stimuleras alla sinnen och barnen tränar sin kroppsuppfattning och lekarna utvecklas ytterligare ett steg jämfört med lekar inne.Där lär vi oss också att vara rädda om naturen och miljön. Vi utnyttjar även skolans gymnastiksal när tillfälle ges.

Lek

Barnen får tid till lek under dagen. Genom leken stimuleras barnens sociala förmåga, fantasi och kreativitet. I leken bearbetas alla barnens upplevelser och händelser som sker i deras värld. Fri lek sker både inom- och utomhus under vuxens ledning. Vi som pedagoger finns till hands för att hjälpa leken vidare, skapa goda lekmiljöer och hjälpa till att lösa konflikter. Vi försöker att inte avbryta barnen i deras lek

Jämställdhetsarbete

Vårt aktiva arbete med jämställdhet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att alla barn, både pojkar och flickor, ska ges möjlighet att leka med och ta för sig av förskolans material och aktiviteter.

Vi försöker att få en så bred verksamhet som möjligt för att tillgodose alla barns behov. Vi vill vara ett komplement till hemmet och ge barnen möjlighet att utveckla alla sina sidor, fysiskt, tankemässigt och sin kreativitet och nyfikenhet. 

Vi samarbetar med skola och fritidshemsverksamhet vilket ger barnen här en bra kontakt med äldre barn som hjälper och vägleder våra barn på ett mycket positivt sätt.

Språk

Språket är viktigt i barnsutveckling och det är något som vi prioriterar på förskolan. Personalen går skolverketsutblidning läslyftet för förskolan. Vi arbetar aktivt med barnens språk- läs och skrivutveckling.

Grundfakta

22 platser och 3,5 årsarbetare

Kontakt

Knåda förskola

Tfn 0271-574 08
E-post knadaforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.