Kontakt

Knåda förskola

Huset

Knåda förskola är en enavdelningsförskola och lokalen finns på Knåda skola. Vi har plats för 22 barn i åldrarna 1-5 år.

Arbetet i förskolan utgår från Lpfö 18 som är förskolans läroplan.Aktiviteterna planeras och anpassas utifrån barnens behov och intressen.

Rörelse

På Knåda förskola får barnen många möjligheter till fysiska aktiviteter. Frisk luft och rörelse är något vi prioriterar högt på förskolan. Bara några hundra meter bort har vi fina skogsområden att utforska och uppleva.Utomhus stimuleras alla sinnen, barnen tränar sin kroppsuppfattning och lekarna utvecklas ytterligare ett steg jämfört med lekar inne. Där lär vi oss också att vara rädda om naturen och miljön. Vi utnyttjar även skolans gymnastiksal när tillfälle ges.

Lek

Genom leken stimuleras barnens sociala förmåga, fantasi och kreativitet. I leken bearbetas alla barnens upplevelser och händelser som sker i deras värld. Lek sker både inom- och utomhus under vuxens ledning. Vi som pedagoger finns till hands för att hjälpa leken vidare, skapa goda lekmiljöer och hjälpa till att lösa konflikter.

Språk

Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation och använder bildstöd och tecken som stöd i undervisningen.Vi arbetar aktivt med barnens språk- läs och skrivutveckling genom samtal vid måltider, bokläsning,lek, sång, sagor och ramsor.

Grundfakta

22 platser och 3,5 årsarbetare

Kontakt

Knåda förskola

Tfn 0271-574 08
E-post knadaforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Magnus Elfving
Tfn 0271-572 11
E-post magnus.elfving@ovanaker.se

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad